• Geschiedenis 'De Neust'

04-05-2011 | Geschiedenis Heerlijkheid Marienwaerdt

Geschiedenis Heerlijkheid Mariënwaerdt

De naam Mariënwaerdt betekent het eiland (waard) van Maria. De geschiedenis van het landgoed gaat terug tot 1129, toen er een Norbertijner abdij werd gesticht. De hoofdgebouwen van deze abdij waren te vinden aan 't Klooster, op de plaats waar nu het Huis Mariënwaerdt staat.

De stroomrug waarop het klooster gebouwd werd, lag als een eiland te midden van het lager gelegen land, dat het grootste gedeelte van het jaar onder water stond. Het klooster bevond zich in een gevarenzone, precies op de grens van de provincies Utrecht, Holland, Gelre (Gelderland) en Brabant, waar vaak werd gevochten en geplunderd. Het werd dan ook meerdere malen verwoest en weer opgebouwd. In 1567 maakten de vernielingen en plunderingen door de bendes van Brederode hier definitief een einde aan.

Vervolgens heeft het landgoed honderd jaar te koop gestaan, alvorens het in 1734 gekocht werd door A.O.R.F. graaf van Bijlandt, de voorvader van de familie Van Verschuer, de huidige eigenaren. Hij bouwde het Huis Mariënwaerdt op de gewelven van de voormalige abdij, waarvan de kelders met kruisbogen nog steeds te bezichtigen zijn. Sindsdien is Mariënwaerdt steeds in rechte lijn vererfd, waarbij de gebiedsgrenzen ongewijzigd zijn gebleven.

Inmiddels beheert de negende generatie van de familie Van Verschuer het landgoed. Op Mariënwaerdt in haar huidige vorm staan drie landhuizen en zeventien boerderijen. Mariënwaerdt heeft 40 Rijksmonumenten, waaronder veertien monumentale hofsteden en vele hooibergen en vloedschuren.

De landbouw is op Heerlijkheid Mariënwaerdt altijd belangrijk geweest. Op het landgoed bevindt zich een groot gemengd agrarisch bedrijf met biologische akkerbouw, fruitteelt en melk- en slachtvee. Daarnaast worden er steeds meer initiatieven ontplooid. Alles in eigen beheer en met zo veel mogelijk respect voor rust, ruimte en cultuur.

Zo zijn we begonnen met de Landgoedwinkel en de Landgoedfair, de verhuur van locaties voor besloten bijeenkomsten, de productie van landgoeddelicatessen en de verbouwing van een hofstede tot Bed & Breakfast.

Hofstede de Stapelakker is verbouwd tot 'multifunctioneel landgoedcentrum'. Hier bevinden zich het pannenkoekenhuis, een toeristische infopost en de Landgoedwinkel. Vanaf deze plek kunt u uitstekend beginnen met uw wandeling of fietstocht over het landgoed.
Wij hopen dat al deze inspanningen ertoe zullen bijdragen dat Mariënwaerdt als uniek particulier eigendom behouden blijft voor zowel ons nageslacht als de talrijke bezoekers.

Ga naar het nieuwsoverzicht